63 09 63 ปนครเปนยทปเบอร200

วันที่ 9 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล “ปั้นครูเป็นยูทูปเบอร์” เสริมสร้างศักยภาพครู เรียนรู้สื่อออนไลน์ ในเพลทฟอร์มยูทูป จัดการเรียนการสอน ผสมผสานการประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยมีวิทยากรชื่อดังด้านยูทูประดับประเทศ คือ คุณเสกสรร เทิดสิภัทร เจ้าของช่อง “เสกสรร ปั้นยูทูป” และครูพีระพล อยู่รัศมี ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ที่มีความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิก มาร่วมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอข่าวสาร หรือแม้แต่ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ได้อีกด้วย โดยมี ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเดอมาลา อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

          การประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา ถือว่าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย นับเป็นงานที่สร้างสรรค์ ช่วยสร้างความภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา ฉะนั้นบุคลากรผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนให้งานหลักของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสังคม อันจะนำมาสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน ยูทูป (YouTube) ได้เข้ามามีบทบาท ในฐานะสื่อออนไลน์ที่ทรงอิทธิพลหนึ่ง ในชีวิตประจำวันของคนไทย จากผลสำรวจของกูลเกิล ประเทศไทย ระบุว่า 62% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไทย ใช้เวลากว่าครึ่งหนึ่งในโลกออนไลน์กับยูทูป และคนไทยส่วนใหญ่ชอบดูยูทูป (YouTube) เพราะมีเนื้อหาที่หลากหลาย การนำเสนอที่น่าสนใจกว่าทีวี การค้นหาเนื้อหาที่ต้องการหาได้ง่ายและเลือกชมได้ในเวลาที่ต้องการ ซึ่งแตกต่างจากทีวีที่ต้องรอเวลาออกอากาศและยูทูปยังเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถอัพโหลดคลิปวีดีโอ สร้างช่องส่วนตัวเสมือนทีวี ให้ผู้ติดตามสามารถรับชมได้ตลอดเวลา จึงทำให้มีอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นจากกระแสนี้ คือ Youtuber คือผู้ทำวิดีโอและโพสต์ในสื่อออนไลน์ โดยยิ่งมีคนดูมาก ก็จะมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนคืนสู่ผู้ผลิตวิดีโอมากเช่นเดียวกัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของสื่อชนิดนี้ จึงสนับสนุนให้ข้าราชการครู ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ให้เข้ากับยุคสถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้แพลตฟอร์มยูทูปมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำเทคนิค วิธีการที่น่าสนใจในเนื้อหาสาระวิชาที่สอน ผลิตเป็นคลิปวีดีโอ ปั้นครูเป็นยูทูปเบอร์

ผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วยข้าราชการครู และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘๕ คน จัดระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2563    ณ ห้องประชุมเดอมาลา อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

 63 09 63 ปนครเปนยทปเบอร

2015-07-17 20-12-40 

1562568219037

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8
pat

1594191675747

bannerLaw400

EDC-Logo

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 67 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
26
เนื้อหา
4294
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5507268

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 209

เมื่อวานนี้ 249

สัปดาห์นี้ 3285

เดือนนี้ 11983

รวมทั้งหมด 1139734


by ITEC SESAO38