63 05 22 เรยนออนไลนครมาศ200

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสุดเขต สวยสม ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พร้อมด้วยนายพัฒนพงษ์ สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย และคณะครู ลงพื้นที่บ้านเด็กนักเรียนเพื่อเยี่ยมบ้าน และติดตามการเรียนออนไลน์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะ “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงดำเนินการจัดการศึกษาเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในระบบทางไกลผ่านดาวเทียม โดยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และระบบออนไลน์ ในระยะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ให้เหมาะสมครอบคลุมตามความพร้อมของผู้เรียน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กล่าวว่า “การเรียนออนไลน์ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ให้ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้ครู นักเรียน สามารถเรียนรู้ได้ตามความพร้อมและบริบทของแต่ละโรงเรียน และกำชับมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอีกด้วย”

จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและติดตามการเรียนออนไลน์ พบว่า เด็กนักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้ ตามตารางการจัดการเรียนออนไลน์ โดยผู้ปกครองให้การสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต และบางคน ใช้โอกาสในการเรียนออนไลน์ สามารถเรียนที่ไหน เวลาใดก็ได้ มาช่วยครอบครัวทำงาน และหารายได้ระหว่างเรียน

เด็กชายธนพล คงหมื่นรักษ์ (น้องคิว) นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ได้เรียนออนไลน์ผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) โดยสามารถเรียนได้ตามตารางเรียน และเข้าใจในบทเรียน โดยผู้ปครองให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และสัญญาณอินเตอร์เน็ต และแสดงความเห็นว่า การเรียนออนไลน์เป็นประโยชน์ เพราะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเชื่อว่าความรู้จะส่งต่อเมื่อเปิดภาคเรียนตามปกติ

เด็กชายธรรมนูญ คีรีมาศ(น้องนูญ) นักเรียนชั้น ม.2/3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม เรียนออนไลน์ไปด้วย ขณะช่วยผู้ปกครอง(ยาย) ขายกล้วยปิ้ง ที่ตลาดสดตำบลโตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

นายนลธวัช วงศ์สุวรรณ (น้องอาร์ม) นักเรียนชั้น ม.6/1 รร.คีรีมาศพิทยาคม ใช้เวลาว่างที่ปิดเทอมยาวนาน ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 นี้ เป็นช่างซ่อมแอร์และติดเสาทีวีดิจิทัล หารายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการเรียนออนไลน์ โดยใช้เวลาช่วงเช้าถึงเย็น ไปรับจ้างเป็นลูกมือร้านซ่อมแอร์ในตัวอำเภอคีรีมาศ ติดตั้งตามบ้านเรือน และมาเรียนออนไลน์ช่วงรีรันอีกครั้ง ในตอนกกลางคืน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และได้ฝึกทักษะอาชีพควบคู่ไปด้วย

และนี้ เป็นเพียงบางส่วนของเด็กนักเรียนที่เรียนออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ที่ต้องปรับตัวของกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 นอกจากเด็กนักเรียนต้องเรียนรู้ทางด้านทักษะวิชาการแล้ว ที่น่าสนใจ ยังได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตอีกด้วย

 63 05 22 เรยนออนไลนครมาศ800

2015-07-17 20-12-40 

1562568219037

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8
1594191675747

EDC-Logo

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
28
เนื้อหา
4137
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5248863

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 830

เมื่อวานนี้ 420

สัปดาห์นี้ 1586

เดือนนี้ 4003

รวมทั้งหมด 1059453


by ITEC SESAO38