63 02 07 ประชมผบรหาร200

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อแจ้งนโยบายด้านการศึกษา และร่วมกับขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและทั่วถึง โดยมีนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก

ก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพลเอกประยุทธ์ จันทโอชา นายกรัฐมนตรี ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณป็นผู้บริหารต้นแบบ ส่งเสริมศีล 5 ค่านิยมหลัก 12 ประการ และขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ประจำปีพุทศักราช 2562 ได้แก่ นายประกอบ พงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

การมอบโล่รางวัล IQA AWARDS จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยให้สำนักงานขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 38 ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2562 จำนวน 3โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนอุดมดรุณี และโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

การมอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 สืบเนื่องจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต่างๆที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการลูกเสือ กำหนดการคัดเลือกผู้บัคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 นั้น มีผลการคัดเลือกดังนี้ ประเภทผู้บริหาร 1. นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม นายพัฒนพงษ์ สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ประเภทผู้สอน นายสุรกิจ นองขมวด ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา นายวิรุฬห์ คุ้มอารีย์ ครูโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"

 63 02 07 ประชมผบรหาร800

2015-07-17 20-12-40 

1562568219037

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8
1600744969891

1594191675747

EDC-Logo

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 37 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
26
เนื้อหา
4253
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5452460

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 446

เมื่อวานนี้ 745

สัปดาห์นี้ 3321

เดือนนี้ 16467

รวมทั้งหมด 1125071


by ITEC SESAO38