62 11 22 ประชมผบรหาร200

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 4/2562 เพื่อแจ้งนโยบายด้านการศึกษา และร่วมกับขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและทั่วถึง โดยมีนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

ก่อนเริ่มการประชุมมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะดีเด่น (Zero waste school) ประจำปี 2562 คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสรรพวิทยาคม และโรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม โรงเรียนศรีนคร โรงเรียนเมืองเชลียง โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม โรงเรียนลิไทพิทยาคม โรงเรียนถนมราษฎร์บำรุง และโรงเรียนชัยมงคลพิทยา

การมอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ได้แก่ รางวัลพระราชทาน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ประเภทนักเรียน รางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษามัธยมขนาดกลาง ได้แก่ นางสาวจันทิมา จิตนิยม นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม รางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสถานศึกษามัธยมขนาดใหญ่ ได้แก่ นายเอกรัตน์ แนมมณี นักรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

การมอบเกียรติบัตรโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญาเป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย

โรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562" จำนวน

8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนหนองตูมวิทยา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 โรงเรียนท่าชัยวิทยา โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

 62 11 22 ประชมผบรหาร800

2015-07-17 20-12-40 

1562568219037

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

EDC-Logo

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
28
เนื้อหา
4083
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5167464

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 569

เมื่อวานนี้ 349

สัปดาห์นี้ 569

เดือนนี้ 569

รวมทั้งหมด 1032818


by ITEC SESAO38