62 11 04 เฝาระวงลอยกระทง200

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ(รักษาการ)เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รก.เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าการจังหวัดสุโขทัย พล.ต.ต. อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจ.สุโขทัย นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

ด้วย สถานการณ์เด็กนักเรียนน่าเป็นห่วงด้านความปลอดภัยในหลาย ๆ กรณี ทั้งปัญหาการทะเลาะวิวาท มั่วสุม เพศ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้หารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ผู้ปกครองและองค์กรภาคีเครือข่ายอื่น ๆ มีความเห็นร่วมกันที่มีความจำเป็นต้องมีมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของเด็กและนักเรียน ร่วมกันอย่างใกล้ชิด จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ โดยให้มีการดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งปฏิบัติเป็นประจำตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 มี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 คือ เพิ่มความเข้มการปฏิบัติงานตรวจพื้นที่เสี่ยง/จุดอับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายทหารในพื้นที่ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนให้เหมาะสม รวมถึงป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ เช่น อันตรายจากการเล่นประทัด/ดอกไม้ไฟ การจมน้ำของเด็กนักเรียน เป็นต้น และกิจกรรมที่ 2 คือ รณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งการให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เล็งเห็นถึงผล ของความประพฤติที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ตลอดทั้งการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

นายอำนาจ วิชยานุวัติ(รักษาการ)เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รก.เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มุ่งมั่น เอาใจใส่ ดำเนินการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายเป็นประจำทุกปี สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม และส่งเสริมให้หน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการการทำงานร่วมกันดูแลและส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม ผ่านการจัดและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีทั้งการเฝ้าระวังเหตุและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์

                     กิจกรรมการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย หน่วยงานในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เขต 39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และเขต 2 และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีการจัดขบวนรณรงค์และ จัดนิทรรศการเชิงสร้างสรรค์ จากโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 13 โรงเรียน

                สำหรับจังหวัดสุโขทัย ได้จัดงาน “ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2562” ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 2-11 พ.ย. นี้ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 62 11 04 เฝาระวงลอยกระทง800

2015-07-17 20-12-40 

1562568219037

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

EDC-Logo

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
28
เนื้อหา
4083
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5167461

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 569

เมื่อวานนี้ 349

สัปดาห์นี้ 569

เดือนนี้ 569

รวมทั้งหมด 1032818


by ITEC SESAO38