62 08 01 ตำรวจ200

ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ร่วมกับ สพม.38 และหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดตาก จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารจังหวัดตาก ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดตาก จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนจะต้องมีความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยเฉพาะการป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กและเยาวชน ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายให้ความห่วงใย จึงเป็นที่มาของ โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ที่ดำเนินการร่วมกัน ระหว่างตำรวจ คณะครู นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขต่างๆในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรม

ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38และหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดตาก จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน

โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

1. จะให้ความร่วมมือกันดำเนินงานโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1ตำรวจ 1 โรงเรียน ให้ครอบคลุมทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อควบคุมลดและขจัดปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท ร้านเกมส์ สถานบันเทิง อุบัติภัยอุบัติเหตุ วินัยจราจรและปัจจัยเสี่ยงอื่น ในท้องที่

2. จะให้ความร่วมมีอระหว่างหน่วยงานเพื่อคัดแยก คัดกรองเด็กนักเรียนในสถานศึกษาเป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและชัดเจนกับกลุ่มเป้หมายนั้น ๆโดยจะยอมรับข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาให้สำเร็จ

3. ดำเนินการตรวจสอบติดตามสนับสนุนช่วยเหลือทั้งบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1โรงเรียน ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติ พิจารณาความดีความชอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน

https://www.facebook.com/211302232400961/posts/1086266198237889/

 62 08 01 ตำรวจ800

2015-07-17 20-12-40 

1562568219037

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8
1594191675747

EDC-Logo

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 55 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
28
เนื้อหา
4137
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5248851

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 829

เมื่อวานนี้ 420

สัปดาห์นี้ 1585

เดือนนี้ 4002

รวมทั้งหมด 1059452


by ITEC SESAO38