62 06 06 สหกรณ ทงเสลยม200

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย จัดงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562” จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยทรงมีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2537 ณ ศาลาดุสิตาลัย ความว่า "...ถ้าเราให้ความรู้ต่างๆ ตั้งแต่ยังเยาว์ จัดเป็นระบบก็จะทำให้โตขึ้น มีความเคยชินต่อระบบไปทั้งในช่วงแรก ยังไม่ทำโครงการมาเป็นระบบ แต่ว่าจากที่เห็นแนวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงทำ เช่น เรื่องการสหกรณ์ที่มีแนวว่าถ้าทำงานอยู่คนเดียว ฝ่ายเดียว จะไม่สามารถที่จะมีทุน มีแรงงาน มีความสามารถ ความรู้ ความคิด ที่จะทำงานใหญ่ได้ มีการรวมกันก็จะเป็นของดี ก็พยายามที่จะมาให้ความรู้อันนี้ ตั้งแต่นักเรียนยัง

อยู่ในวงการศึกษา..." และได้ทรงพระราชทานบทความลงพิมพ์ในหนังสือ 40 ปี โรงเรียน ตชด. เมื่อวันที่ 27มีนาคม 2539 ความว่า “เรืองสหกรณ์โรงเรียน ก็เป็นงานหนึ่งที่ข้าพเจ้าพยายามจัดให้มีขึ้นทุกแห่ง”

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงกำหนดไหวันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์นักเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ให้แพร่ขยายทั่วประเทศต่อไป

กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน การประกวดโครงงาน การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดร้องเพลง กิจกรรมเกม และการแข่งชันตอบปัญหา

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด https://www.facebook.com/pg/spm.38/photos/?tab=album&album_id=1048913851973124

 62 06 06 สหกรณ ทงเสลยม800

2015-07-17 20-12-40 

1562568219037

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

EDC-Logo

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 91 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
28
เนื้อหา
3924
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
4846986

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 458

เมื่อวานนี้ 277

สัปดาห์นี้ 1172

เดือนนี้ 3646

รวมทั้งหมด 942846


by ITEC SESAO38