พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ พ.ศ.2547
พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

2015-07-17 20-12-40 

1562568219037

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

EDC-Logo

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
28
เนื้อหา
3982
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
4959514

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 278

เมื่อวานนี้ 223

สัปดาห์นี้ 2718

เดือนนี้ 5937

รวมทั้งหมด 968712


by ITEC SESAO38