กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาภูมิภาคฯ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวคำวินิจฉัยของ ก.ค.ศ.
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2548
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยฯ
หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ

2015-07-17 20-12-40 

1562568219037

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8
pat

1594191675747

bannerLaw400

EDC-Logo

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
26
เนื้อหา
4407
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5663792

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 91

เมื่อวานนี้ 529

สัปดาห์นี้ 620

เดือนนี้ 7306

รวมทั้งหมด 1179342


by ITEC SESAO38