62 04 30 ทจรตตาก200

วันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนผดุงปัญญา อ.เมือง จ.ตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และขยายผลการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีนายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานเปิดการประชุม และ น.ส.มิรินทร์รัช ชิตถุง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดตาก เป็นวิทยากรในครั้งนี้

การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน และการประชุมขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด และเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สอดรับกับภารกิจของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัย พันธกิจครบถ้วน เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วพร้อมใช้งานได้ทันที ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ระบบ

ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูรับผิดชอบโรงเรียนสุจริต และครูผู้รับผิดชอบเว็บไซต์จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก จำนวน 20 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คนรวมทั้งสิ้น 80 คน

 62 04 30 ทจรตตาก800

2015-07-17 20-12-40 

1562568219037

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

EDC-Logo

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
28
เนื้อหา
3994
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
4979602

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 54

เมื่อวานนี้ 564

สัปดาห์นี้ 3331

เดือนนี้ 12565

รวมทั้งหมด 975340


by ITEC SESAO38