62 04 29 MOU200

วันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสุโขทัย กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัย โดย นายสมยศ กาสีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย กับ นายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย จำนวน 27 แห่ง

ซึ่งการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และประสานการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับหน่วยงานและบุคลากรในสถานศึกษาตลอดจน ครู นักเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา บริหารราชการด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนากลไกในการป้องกันการทุจริต ภายใต้กรอบอำนาจตามกฎหมายของทั้งสองหน่วยงาน โดยมีเจตนารมณ์ และรายละเอียด ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานความร่วมมือให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในความชื่อสัตย์สุจริต ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากร ในสถานศึกษา ตลอดจนครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัย
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัย
  3. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จังหวัดสุโขทัย มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะในด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความสุจริตให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
  4. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน

 62 04 29 MOU800

2015-07-17 20-12-40 

1562568219037

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8
1600744969891

1594191675747

EDC-Logo

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 38 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
26
เนื้อหา
4253
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5452534

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 465

เมื่อวานนี้ 745

สัปดาห์นี้ 3340

เดือนนี้ 16486

รวมทั้งหมด 1125090


by ITEC SESAO38