62-03-05 พสด200

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิจัยการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

ด้วยงานพัสดุ ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานงบประมาณของสถานศึกษา ที่จะช่วยสนับสนุนงานด้านอื่น รวมถึงแผนงานและโครงการต่างๆของหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งงานพัสดุ เกี่ยวข้องกับการจัดหา การซื้อการจ้าง การเก็บรักษา การเบิกพัสดุ การควบคุมและจำหน่ายพัสดุการตรวจพัสดุประจำปี ปัญหาการบริหารงานพัสดุ เกิดจากหลายสาเหตุหลายประการด้วยกัน เช่น กระบวนการบริหารงานพัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยการนำระบบ E Government Procurement เข้ามาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

จึงได้จัดพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ให้สถานศึกษาในสังกัด ได้นำกลยุทธ์การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาไปใช้ อันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้สถานศึกษาสามารถบริหารงานพัสดุได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น

62-03-05 พสด800

 

 

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 49 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
3519
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
4385407

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 75

เมื่อวานนี้ 403

สัปดาห์นี้ 871

เดือนนี้ 7087

รวมทั้งหมด 824727


by ITEC SESAO38