62 02 13 วงทอง200

รร.วังทองวิทยา รร.มัธยมศึกษาขนาดเล็ก งัดกลยุทธ์เปิดรั้วโรงเรียน แสดงศักยภาพ หวังเพิ่มจำนวนนักเรียน เข้าเรียน“โรงเรียนดีใกล้บ้าน”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวังทองวิทยา อำเภอศรีสำโรงจังหวัด สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จัดงาน “วันเปิดรั้วโรงเรียน สู่มหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561” โดยมีนานอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธาน ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองวิทยา กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

งาน “วันเปิดรั้วโรงเรียน สู่มหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561” จัดขึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สนับสนุนให้โรงเรียนจัดงานเปิดรั้วโรงเรียน Open House เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนที่สนใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษารวม ทั้งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียน และเป็นการประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าเรียนใน “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 105 คนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

กิจกรรมในงาน มีการแสดงผลงานของครู นักเรียน ของโรงเรียนวังทองวิทยา อาทิ ภาพยนตร์หนังสั้นที่ผ่านการชนะเลิศระดับภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 การแสดงวงดนตรีสากล การจัดบูธนิทรรศการตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีเกมส์และกิจกรรมให้นักเรียนประถมศึกษาที่เข้ามาในงานได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

นายอำนวย อภิชาติตรากูล กล่าวว่า ทุกโรงเรียน ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเหมือนกัน การเลือกเรียนที่ไหน ขอเพียงนักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ และครูได้ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน เชื่อว่าผลที่ได้จะเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน การเปิดรั้วโรงเรียน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เห็นศักยภาพของโรงเรียน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อ “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” ซึ่งส่งผลดีกับตัวเด็กนักเรียน และผู้ปกครองในการประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาในการเดินทาง เพิ่มเวลาในการศึกษาหาความรู้ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 62 02 13 วงทอง800

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 150 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
3553
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
4434166

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 313

เมื่อวานนี้ 237

สัปดาห์นี้ 550

เดือนนี้ 7884

รวมทั้งหมด 835149


by ITEC SESAO38