62 02 12 ลไท200

4 โรงเรียนสุโขทัยระดมสมองร่วมกัน ขับเคลื่อนโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข “เรียนสุข สนุกสอน”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ ร.ต.ไพศาล ปทุมชาติ หัวหน้า Q-coach Node 3 (จังหวัดลำปาง-จังหวัดสุโขทัย) โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง(School Quality improvement Program :sQip) ได้ติดตาม   กิจกรรมขยายผลกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC( Professional Learning Community) โดยใช้ Growth Mindset จากศูนย์จิตวิทยาการเรียนรู้ มูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งเป็นกระบวนการจัดทำโดยใช้ Protocol เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมกิจกรรม และจัดการขยายผลให้สมาชิกโรงเรียนในเครือข่าย โรงเรียนละ 4 คน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) โรงเรียนบ้านน้ำพุ และโรงเรียนลิไทพิทยาคม

โดยโครงการจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของครู ผู้บริหาร บุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมดในการช่วยกันพัฒนาโรงเรียนโดยมุ่งเป้าไปที่ผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ ในอนาคตจะเป็นพื้นฐานการยกระดับคุณภาพต่อเนื่องให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสุข ด้วยแนวคิด ห้องเรียนเป็นฐาน กระบวนการเป็นทุน มีปัจจัยหนุน 4 ด้าน พ่อแม่ ครู นักเรียน โรงเรียน ให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข “เรียนสุข สนุกสอน”

 62 02 12 ลไท800

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 73 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
3496
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
4312209

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 451

เมื่อวานนี้ 808

สัปดาห์นี้ 2508

เดือนนี้ 9457

รวมทั้งหมด 811684


by ITEC SESAO38