61 12 7 แลกเปลยน200

นักเรียนเกาหลี ร่วมค่ายและเปลี่ยน ที่ รร.สรรพวิทยาคม สพม.38

วันที่ 7 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 (สุโขทัย-ตาก) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก กิจกรรม “ค่ายแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ระหว่างโรงเรียนสรรพวิทยาคม และโรงเรียน Seoul Thechnical High School ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี” จัดโดยงานห้องเรียนพิเศษ ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมีนายศราวุธ ทังดิน ปลัดอาวุโส อำเภอแม่สอด กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศต่างๆมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทุกๆด้าน อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการดำรงชีวิตของคนทั่วไป การแข่งขันเพื่อความอยู่รอดของประเทศ ต่างมีอัตราสูงขึ้นทุกขณะ ความสำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบทุนหรือทรัพยากรอีกต่อไป แต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพและคุณภาพ เพื่อเป็นพลังสำคัญที่จะต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้เรียน และคุณภาพของโรงเรียน โดยโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับโรงเรียน Seoul Thechnical High School ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้และประสบการณ์จริง เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และเทคโนโลยี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานจริง เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักเรียน เป็นการเปิดโลกทัศน์ ในสังคม วัฒนธรรม และภาษาที่ต่างกัน นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา และการเรียนการสอนในหน่วยงานของนักศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อหาประสบการณ์ในการจัดการศึกษ าของหน่วยงานในต่างประเทศ และนำมาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ

มีผู้เข้าร่วมคือนักเรียนนักศึกษาจากทั้ง 2 โรงเรียน จำนวน 100 คน ผู้บริหารครูและบุคลากรจำนวน 30 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-13 มกราคม 2562 โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ก่อนเดินทางกลับในวันที่ 13 มกราคม 2562 นี้

 61 12 7 แลกเปลยน800

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 88 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
3496
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
4312107

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 415

เมื่อวานนี้ 808

สัปดาห์นี้ 2472

เดือนนี้ 9421

รวมทั้งหมด 811648


by ITEC SESAO38