61 12 07 ธรการ200

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ติดตามชมการมอบนโยบายการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน   นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ข้าราชการครูที่ต้องการปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักในการพัฒนาผู้เรียนได้กลับไปปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คือจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีความคล่องตัวในการดำเนินงานและข้าราชการครูปฏิบัติสอนได้อย่างเต็มที่

ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ได้รับการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรกิจธุรการโรงเรียนให้สถานศึกษาในสังกัดครบทั้ง 47 แห่งแล้ว ซึ่งการอบรมในวันนี้ จะครอบคลุมทุกภารกิจของงานธุรการโรงเรียน ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานงานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTVโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ได้ให้การสนับสนุนวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

 61 12 07 ธรการ800

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 94 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
3495
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
4301812

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 192

เมื่อวานนี้ 767

สัปดาห์นี้ 959

เดือนนี้ 7908

รวมทั้งหมด 810135


by ITEC SESAO38