61 10 15 ลกเสอ200

สพม.38 (สุโขทัย-ตาก) ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 11/2561

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ (สุโขทัย-ตาก) จัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)รุ่นที่ 11/2561 ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม ๒๕61 ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

                        การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 และตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553 เพื่อฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานลูกเสือโลก และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ สามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือตามแนว การฝึกอบรมแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำหน้าที่บริหารกิจการลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองด้านลูกเสือ เพื่อขอรับเครื่องหมายที่สูงขึ้น                                      

                        สำหรับผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง อาทิ วิชาชาวค่าย การบังเทิงในกองลูกเสือ การให้คำปรึกษา เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การจัดหาอุปกรณ์ บทบาทผู้กำกับลูกเสือ การวางแผนการฝึกอบรม การผจญภัย อนุรักษ์ธรรมชาติ ทักษะลูกเสือ1(เงื่อน) ทักษะลูกเสือ(แผนที่-เข็มทิศ) ลูกเสือนานาชาติ ทักษะลูกเสือ(บุกเบิก) เดินทางไกลกลางคืน การพูดในที่ชุมชน(ทฤษฎี) ทักษะลูกเสือ2(บุกเบิกปฏิบัติ) ฝึกประสาทและการอนุมาน กิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       ทักษะลูกเสือ3 (วิชาเชิงพราน) การบริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเดินทางไกล พิธีการทางศาสนา การพูดในที่ชุมชน(ปฏิบัติ) พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้กำกับลูกเสือ จากโรงเรียนในสังกัด              

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ จำนวน ๓๗ คน โรงเรียนนอกสังกัด จำนวน ๑๑ คน และเจ้าหน้าที่ของ สพม. เขต ๓๘ จำนวน ๑ คน รวมจำนวน ๔๙ คน

                        นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ (สุโขทัย-ตาก) กล่าวว่าการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 11/2561 มีเจตนารมณ์และมีความมุ่งมั่น ให้ผู้กำกับลูกเสือทุกคน ได้นำความรู้ วิธีการ แนวทางและประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปใช้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาตนเองของผู้บังคับบัญชาลูกเสือในการเสนอผลงานด้านลูกเสือเพื่อขอรับเครื่องหมายทางลูกเสือที่สูงขึ้นต่อไป        

61 10 15 ลกเสอ800

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 43 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
3519
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
4385336

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 54

เมื่อวานนี้ 403

สัปดาห์นี้ 850

เดือนนี้ 7066

รวมทั้งหมด 824706


by ITEC SESAO38