61 07 13 สรางขอสอบ-1

สพม.38(สุโขทัย-ตาก) พัฒนาครูด้านสร้างข้อสอบ ตรงประเด็นการวัดผลระดับชาติ หวังเพิ่มผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการสร้างข้อสอบตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยมีนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธาน และนายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 38 กล่าวรายงาน

จากผลการสอบเฉลี่ยระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทั้ง 5 กลุ่มสาระ มีภาพรวมเฉลี่ยของผลสอบลดต่ำลงกว่าปีที่ผ่านมา และมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอื่นในภาคเหนือเมื่อเทียบเคียง เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและให้สถานศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการทำแบบทดสอบให้ตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 รวมถึงการนำผลการสอบระดับชาติ O-NET มาวิเคราะห์ นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จึงจัดประชุมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา

ผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน รองหรือผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ข้าราชการครู 5 สาระหลัก   โรงเรียนละ 7 คน   รวมจำนวน 329 คน ใช้เวลาในการประชุม 2 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

(ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ้ก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.832280693636442.1073742277.211302232400961&type=1&l=7e45a1c6f0)

 61 07 13 3

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 52 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
3468
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
4212914

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 192

เมื่อวานนี้ 418

สัปดาห์นี้ 610

เดือนนี้ 6642

รวมทั้งหมด 798603


by ITEC SESAO38