61 07 13 รบมอบหนงสอ ศาสตรพระราชา-1

วันนี้ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย –ตาก) จัดพิธีมอบหนังสือ ศาสตร์ของพระราชา ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดทำโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 49 โรงเรียน เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นประโยชน์ในการศึกษาข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ในพระมหากรุณาที่คุณอันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามรอยพระบาทและพระบรมราโชบายอย่างยั่งยืน

 

นายอำนวย อภิชาติตรากูล สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย –ตาก) ประธานในพิธีกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี ของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นต้นแบบแห่งการทำเพื่อผู้อื่นอย่างจริงจัง ทุกแนวคิด ทุกโครงการ ทุกศาสตร์ ที่ทรงคิดค้น สั่งสม พัฒนา และพระราชทานไว้ให้ แก่ปวงชาวไทย ไม่เพียงก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะพสกนิกรของพระองค์เท่านั้น แต่เป็นที่ประจักษ์ต่อคนทั่วโลกแล้วว่า แนวทางดังกล่าว ก่อให้เกิดความกินดี อยู่ดี พอดี และมีสุข ต่อมวลมนุษยชาติ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นต้นแบบแห่งการให้ การคิดถึงผู้อื่นและการทำเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริง รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักและเห็นความสำคัญยิ่งในการพัฒนาการขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชา” เป็นการสนองนโยบายชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้นำไปจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งถ่ายทอดให้ชุมชนท้องถิ่น ได้นำไปใช้และปฏิบัติอย่างเช้าใจ เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการอยู่ดี มีสุข มีความมั่นคง ยั่งยืน สืบไป

 

 61 07 13 รบมอบหนงสอ ศาสตรพระราชา-2

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 67 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
3468
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
4212794

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 185

เมื่อวานนี้ 418

สัปดาห์นี้ 603

เดือนนี้ 6635

รวมทั้งหมด 798596


by ITEC SESAO38