61.05.23.6

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ นำโดยนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้เชี่ยวชาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายวัลลภ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กระทรวงแรงงาน และว่าที่เรือตรีสุรชัย เพ็ชรกูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้ามาติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเมืองเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นายแพทย์สมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (อังกฤษ: TO BE NUMBER ONE) คือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานอำนวยการในการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมืองเชลียง ก่อตั้งเมื่อปี 2546 ถึงปัจจุบัน มีการดำเนินงานต่อเนื่องมายาวนาน 15 ปี ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์คือ 1. การปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 3.การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีเครือข่ายความร่วมมือประเภทสถานศึกษาทั้งในและนอกจังหวัดจำนวน 9 เครือข่าย

ปัจจุบันเข้าสู่การประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรมดีเด่น ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

 61.05.23.7

61.05.23.8

61.05.23.9

61.05.23.10

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
3496
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
4312052

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 403

เมื่อวานนี้ 808

สัปดาห์นี้ 2460

เดือนนี้ 9409

รวมทั้งหมด 811636


by ITEC SESAO38