.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดาวน์โหลด

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ ดาวน์โหลด

ประกาศแนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการฯ ดาวน์โหลด

ประกาศแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการ ดาวน์โหลด

ประกาศแนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการ ดาวน์โหลด

ประกาศแนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการ1 ดาวน์โหลด

แผนผังงานรักษาความปลอดภัย  ดาวน์โหลด

แผนผังการดำเนินงานตามมาตรฐาน สพม.38 ดาวน์โหลด

แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลด

แผนผังงานประสานงาน ดาวน์โหลด

แผนผังงานสารบรรณ ดาวน์โหลด

งานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด

การลงนัดหมาย ภารกิจของ ผอ. ดาวน์โหลด

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับหนังสือ ดาวน์โหลด

แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานใช้รถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลด

แผนผังงานประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

งานการควบคุมภายใน ดาวน์โหลด

แนวปฏิบัติการลงเวลามาราชการของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ดาวน์โหลด

มาตรการลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ดาวน์โหลด

ประกาศกำหนดมาตรการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในสำนักงาน ดาวน์โหลด

แผนผังการมอบหมายหน้าที่การงาน ดาวน์โหลด

แผนผังการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที ดาวน์โหลด

ประกาศนโยบายและคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการ ดาวน์โหลด

ประกาศนโยบายและคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการ 1 ดาวน์โหลด

แผนจังหวัดฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์

  ความรู้และหลักปฏิบัติของพิธีกร ดาวน์โหลด

  เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ดาวน์โหลด

  หลักการพูดในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด

 

spt

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2556

 คู่มือ ARS ดาวน์โหลด

 คู่มือ KRS ดาวน์โหลด

 ปฏิทินส่งคำรับรอง ดาวน์โหลด

แบบควบคุมภายใน ปี 2556

  ดาวน์โหลด

2015-07-17 20-12-40 

1562568219037

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8
pat

1594191675747

bannerLaw400

EDC-Logo

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
26
เนื้อหา
4460
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5774462

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 333

เมื่อวานนี้ 607

สัปดาห์นี้ 2806

เดือนนี้ 2806

รวมทั้งหมด 1213837


by ITEC SESAO38