เอกสารเผยแพร่

ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่1  (1เมษายน2564)

ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

ประกาศร้อยละและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก  ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2562

เกณฑ์การประเมินศักยภาพขอผู้ัประสงค์ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
 

สำนักงาน ก.ค.ศ. ออกเกณฑ์วิทยฐานะเชิงประจักษ์ ว 13/2556 ใหม่ ยกเลิก ว.5/2554

- ว.13/2556

หนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 0206.3/0293 ลว 11 เมษายน 2556

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 

- ว.5/2554

- ว.12/2554

- ว.15/2554

- ว.10/2555

 

 ว.17/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

 ว.5/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ  

  โปรแกรมหาค่า T-SCORE 

  สรุปเกณฑ์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ว5ปี54
  สรุปขั้นตอนเสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 17/2552

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ข้าราชการครูมีผลการปฏิบัติงานฯ.pdf)เอกสารแนบ วิลาวัณย์ ชูเนตร1494 kB05-08-2019

https://goo.gl/1i1VlQ    คำบอกคำสั่งและเพลงสวนสนาม
https://goo.gl/JfiFuH    วีดีโอสาธิตการประกวดระเบียบแถว

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (คู่มือการประกวดระเบียบแถว 2559.pdf)หนังสือนำ 6266 kB05-11-2016

.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดาวน์โหลด

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ ดาวน์โหลด

ประกาศแนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการฯ ดาวน์โหลด

ประกาศแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการ ดาวน์โหลด

ประกาศแนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการ ดาวน์โหลด

ประกาศแนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการ1 ดาวน์โหลด

แผนผังงานรักษาความปลอดภัย  ดาวน์โหลด

แผนผังการดำเนินงานตามมาตรฐาน สพม.38 ดาวน์โหลด

แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลด

แผนผังงานประสานงาน ดาวน์โหลด

แผนผังงานสารบรรณ ดาวน์โหลด

งานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด

การลงนัดหมาย ภารกิจของ ผอ. ดาวน์โหลด

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับหนังสือ ดาวน์โหลด

แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานใช้รถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลด

แผนผังงานประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

งานการควบคุมภายใน ดาวน์โหลด

แนวปฏิบัติการลงเวลามาราชการของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ดาวน์โหลด

มาตรการลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ดาวน์โหลด

ประกาศกำหนดมาตรการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในสำนักงาน ดาวน์โหลด

แผนผังการมอบหมายหน้าที่การงาน ดาวน์โหลด

แผนผังการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที ดาวน์โหลด

ประกาศนโยบายและคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการ ดาวน์โหลด

ประกาศนโยบายและคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการ 1 ดาวน์โหลด

แผนจังหวัดฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์

  ความรู้และหลักปฏิบัติของพิธีกร ดาวน์โหลด

  เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ดาวน์โหลด

  หลักการพูดในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด

 

spt

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2556

 คู่มือ ARS ดาวน์โหลด

 คู่มือ KRS ดาวน์โหลด

 ปฏิทินส่งคำรับรอง ดาวน์โหลด

แบบควบคุมภายใน ปี 2556

  ดาวน์โหลด

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ย้ายผู้บริหารฯ.pdf)เอกสารแนบ วิลาวัณย์ ชูเนตร2477 kB01-12-2016

หน้าที่ 1 จาก 3

2015-07-17 20-12-40 

1562568219037

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8
pat

1594191675747

bannerLaw400

EDC-Logo

obec ch2

krs

emes

กำลังใช้งาน

มี 49 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
26
เนื้อหา
4498
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5929050

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 89

เมื่อวานนี้ 403

สัปดาห์นี้ 1182

เดือนนี้ 3704

รวมทั้งหมด 1243890


by ITEC SESAO38