จำนวน รร.   อัตราส่วนนักเรียน รายอำเภอ   ข้อมูลโรงเรียน   จำนวน นร.ม.ต้น+ม.ปลาย   จำนวน รร.แยกตามอำเภอ   แบ่งตามขนาดจำนวนนักเรียน   แยก นร.ตาม จ.ตาก + อำเภอ    นักเรียนรายอายุ   สรุป นร.พักนอน   ข้อมูลครู 10 มิย.61   ข้าราชการครู ตามสายงาน เพศ วุฒิ   นักเรียนออกกลางคัน 2560