S  8511496

ประวัติ นายสุดเขต สวยสม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

*********************************

ประวัติ                    นายสุดเขต สวยสม

วันเดือนปีเกิด            วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2513

วุฒิการศึกษา             การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภูมิลำเนาเดิม            อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

ที่อยู่ปัจจุบัน              อำเภอเมือง         จังหวัดกำแพงเพชร

ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำคัญ

พ.ศ.2532 – 2536     เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกรรมวิธีข้อมูล กองยุทธการ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม

พ.ศ.2537                ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                             และ อาจารย์พิเศษ ประจำโรงเรียนนาวิกวาณิชย์ จังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ.2537 – 2541     อาจารย์ 1 ระดับ 3-4 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง สปจ.สุโขทัย

พ.ศ.2541- 2543       อาจารย์ 1 ระดับ 4     โรงเรียนบ้านห้วยน้อย     สปจ.พิจิตร

พ.ศ.2543-2549 ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการการโรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ สพท.พิจิตร เขต 1

พ.ศ.2549-2552 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพระ สพท.พิจิตรเขต 1/ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา)

พ.ศ.2552-2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พ.ศ.2553-2556 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

พ.ศ.2556     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก – อุตรดิตถ์)

พ.ศ.2556     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 (กำแพงเพชร – พิจิตร)

พ.ศ.2559     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 (สุโขทัย – ตาก)

พ.ศ.2559-2561 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี

พ.ศ.2561     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

พ.ศ.2562     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38  (สุโขทัย – ตาก)

สโลแกนการทำงาน

                         “ คิดดี  พูดดี  ทำดี  ชีวีสุขสรรค์  ทั้งตัวฉันและสังคม”

2015-07-17 20-12-40 

1562568219037

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8
pat

1594191675747

bannerLaw400

EDC-Logo

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 55 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
26
เนื้อหา
4412
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5673212

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 319

เมื่อวานนี้ 519

สัปดาห์นี้ 2934

เดือนนี้ 9620

รวมทั้งหมด 1181656


by ITEC SESAO38