S  8511496

ประวัติ นายสุดเขต สวยสม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

*********************************

ประวัติ                    นายสุดเขต สวยสม

วันเดือนปีเกิด            วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2513

วุฒิการศึกษา             - การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                - ผ่านอบรมพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 10 (นบศ.ศธ.10)

ภูมิลำเนาเดิม            อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

ที่อยู่ปัจจุบัน              อำเภอเมือง         จังหวัดกำแพงเพชร

ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำคัญ

พ.ศ.2532 – 2536     เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกรรมวิธีข้อมูล กองยุทธการ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม

พ.ศ.2537                ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                             และ อาจารย์พิเศษ ประจำโรงเรียนนาวิกวาณิชย์ จังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ.2537 – 2541     อาจารย์ 1 ระดับ 3-4 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง สปจ.สุโขทัย

พ.ศ.2541- 2543       อาจารย์ 1 ระดับ 4     โรงเรียนบ้านห้วยน้อย     สปจ.พิจิตร

พ.ศ.2543-2549 ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการการโรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ สพท.พิจิตร เขต 1

พ.ศ.2549-2552 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพระ สพท.พิจิตรเขต 1/ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา)

พ.ศ.2552-2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พ.ศ.2553-2556 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

พ.ศ.2556     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก – อุตรดิตถ์)

พ.ศ.2556     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 (กำแพงเพชร – พิจิตร)

พ.ศ.2559     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 (สุโขทัย – ตาก)

พ.ศ.2559-2561 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี

พ.ศ.2561     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

พ.ศ.2562     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38  (สุโขทัย – ตาก)

พ.ศ.2564     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

สโลแกนการทำงาน

                         “ คิดดี  พูดดี  ทำดี  ชีวีสุขสันต์  ทั้งตัวฉันและสังคม”

2015-07-17 20-12-40 

1562568219037

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8
pat

1594191675747

bannerLaw400

EDC-Logo

obec ch2

krs

emes

กำลังใช้งาน

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
26
เนื้อหา
4483
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5866570

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 79

เมื่อวานนี้ 188

สัปดาห์นี้ 495

เดือนนี้ 4408

รวมทั้งหมด 1233589


by ITEC SESAO38