พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

๒.ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

๓.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณาการจัดการศึกษา

๔. ส่งเสริมและพัฒนา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

 

 


2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

otpc-banner

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 65 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
2876
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3259762

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 150

เมื่อวานนี้ 432

สัปดาห์นี้ 2017

เดือนนี้ 8360

รวมทั้งหมด 613083


by ITEC SESAO38