เป้าประสงค์ (Goal)

           เป้าประสงค์ ที่ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ และได้รับโอกาสในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
         เป้าประสงค์ที่ ๒. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมทำหน้าที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
      เป้าประสงค์ที่ ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ และสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
          เป้าประสงค์ที่  ๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เน้นการทำงานแบบบูรณาการ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
          เป้าประสงค์ที่ ๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและ กระจายอำนาจ และความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
           เป้าประสงค์ที่ ๖. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
3044
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3477876

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 495

เมื่อวานนี้ 503

สัปดาห์นี้ 1928

เดือนนี้ 8630

รวมทั้งหมด 662185


by ITEC SESAO38