เป้าประสงค์ (Goal)

           เป้าประสงค์ ที่ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ และได้รับโอกาสในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
         เป้าประสงค์ที่ ๒. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมทำหน้าที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
      เป้าประสงค์ที่ ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ และสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
          เป้าประสงค์ที่  ๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เน้นการทำงานแบบบูรณาการ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
          เป้าประสงค์ที่ ๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและ กระจายอำนาจ และความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
           เป้าประสงค์ที่ ๖. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

otpc-banner

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 88 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
2822
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3163311

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 1

สัปดาห์นี้ 3

เดือนนี้ 23

รวมทั้งหมด 593347


by ITEC SESAO38