เอกสารเผยแพร่

.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดาวน์โหลด

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ ดาวน์โหลด

ประกาศแนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการฯ ดาวน์โหลด

ประกาศแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการ ดาวน์โหลด

ประกาศแนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการ ดาวน์โหลด

ประกาศแนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการ1 ดาวน์โหลด

แผนผังงานรักษาความปลอดภัย  ดาวน์โหลด

แผนผังการดำเนินงานตามมาตรฐาน สพม.38 ดาวน์โหลด

แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลด

แผนผังงานประสานงาน ดาวน์โหลด

แผนผังงานสารบรรณ ดาวน์โหลด

งานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด

การลงนัดหมาย ภารกิจของ ผอ. ดาวน์โหลด

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับหนังสือ ดาวน์โหลด

แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานใช้รถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลด

แผนผังงานประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

งานการควบคุมภายใน ดาวน์โหลด

แนวปฏิบัติการลงเวลามาราชการของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ดาวน์โหลด

มาตรการลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ดาวน์โหลด

ประกาศกำหนดมาตรการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในสำนักงาน ดาวน์โหลด

แผนผังการมอบหมายหน้าที่การงาน ดาวน์โหลด

แผนผังการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที ดาวน์โหลด

ประกาศนโยบายและคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการ ดาวน์โหลด

ประกาศนโยบายและคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการ 1 ดาวน์โหลด

แผนจังหวัดฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์

  ความรู้และหลักปฏิบัติของพิธีกร ดาวน์โหลด

  เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ดาวน์โหลด

  หลักการพูดในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด

 

spt

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2556

 คู่มือ ARS ดาวน์โหลด

 คู่มือ KRS ดาวน์โหลด

 ปฏิทินส่งคำรับรอง ดาวน์โหลด

แบบควบคุมภายใน ปี 2556

  ดาวน์โหลด

https://goo.gl/1i1VlQ    คำบอกคำสั่งและเพลงสวนสนาม
https://goo.gl/JfiFuH    วีดีโอสาธิตการประกวดระเบียบแถว

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (คู่มือการประกวดระเบียบแถว 2559.pdf)หนังสือนำ นายธัชพงศ์ ฉัตรเทียนชัย6266 kB05-11-2016
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ย้ายผู้บริหารฯ.pdf)เอกสารแนบ วิลาวัณย์ ชูเนตร2477 kB01-12-2016


เกณฑ์การประเมินศักยภาพขอผู้ัประสงค์ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
 
 

สำนักงาน ก.ค.ศ. ออกเกณฑ์วิทยฐานะเชิงประจักษ์ ว 13/2556 ใหม่ ยกเลิก ว.5/2554

- ว.13/2556

หนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 0206.3/0293 ลว 11 เมษายน 2556

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 

- ว.5/2554

- ว.12/2554

- ว.15/2554

- ว.10/2555

 

 ว.17/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

 ว.5/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ  

  โปรแกรมหาค่า T-SCORE 

  สรุปเกณฑ์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ว5ปี54
  สรุปขั้นตอนเสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 17/2552

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ก.ค.ศ. 3-1_ดีเด่น_ ด้านที่ 3 _สำนักงาน กศน._.pdf)ก.ศ.ศ.3-1 สายงานการสอน(สำนักงานกศน.) วิลาวัณย์ ชูเนตร98 kB10-21-2015
Download this file (ก.ค.ศ. 3-1_ดีเด่น_ ด้านที่ 3 _เด็กปกติและเด็กปฐมวัย_.pdf)ก.ศ.ศ.3-1 สายงานการสอน(ปฐมวัย) วิลาวัณย์ ชูเนตร100 kB10-21-2015
Download this file (ก.ค.ศ.3-1_ดีเด่น_ ด้านที่ 3  _การศึกษาพิเศษ_.pdf)ก.ค.ศ.3-1 สายงานการสอน(การศึกษาพิเศษ) วิลาวัณย์ ชูเนตร102 kB10-21-2015
Download this file (แบบ ก.ค.ศ. 1 _ดีเด่น_.pdf)แบบคำขอ วิลาวัณย์ ชูเนตร94 kB10-21-2015
Download this file (แบบ ก.ค.ศ. 2 _ดีเด่น_.pdf)แบบรายงานด้านที่1 วิลาวัณย์ ชูเนตร79 kB10-21-2015
Download this file (แบบ ก.ค.ศ. 3-3   _ดีเด่น_   สพท.pdf)ก.ศ.ศ.3สายบริหารการศึกษา วิลาวัณย์ ชูเนตร85 kB10-21-2015
Download this file (แบบ ก.ค.ศ. 3.2 _ดีเด่น_ สพฐ.pdf)ก.ศ.ศ.3 สายงานการบริหารสถานศึกษา วิลาวัณย์ ชูเนตร94 kB10-21-2015
Download this file (แบบ ก.ค.ศ. 3.4 _ดีเด่น_.pdf)ก.ศ.ศ.3.4 สายนิเทศ วิลาวัณย์ ชูเนตร71 kB10-21-2015
Download this file (แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน.pdf)แบบขอพัฒนางาน วิลาวัณย์ ชูเนตร60 kB10-21-2015
Download this file (แบบคัดค้านฯ.pdf)แบบคัดค้าน วิลาวัณย์ ชูเนตร58 kB10-21-2015

หน้าที่ 1 จาก 3

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
3356
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3970248

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 338

เมื่อวานนี้ 388

สัปดาห์นี้ 1117

เดือนนี้ 4430

รวมทั้งหมด 766843


by ITEC SESAO38