61 10 24 ซกซอมการเงน200

นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก่โรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เพื่อให้แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 อ.เมือง จ.สุโขทัย

นายอำนวย อภิชาติตรากูล กล่าวว่า การซักซ้อมแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการทุจริต โดยให้ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารจัดการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล

 61 10 24 ซกซอมการเงน800

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
3356
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3970199

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 335

เมื่อวานนี้ 388

สัปดาห์นี้ 1114

เดือนนี้ 4427

รวมทั้งหมด 766840


by ITEC SESAO38