61 08 18.6

วันนี้(๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ (สุโขทัย-ตาก) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตาก โดยนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม

การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล เพื่อจัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตาก ได้รับการขับเคลื่อนให้โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (SCQA , OBECQA) และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน และมีระบบพัฒนาการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร

การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยคณะครู จากโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดตาก ที่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๓ และโรงเรียนที่จะพัฒนาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล รวมจำนวน ๒๗๐ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ด้านขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล จากโรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนผดุงปัญญาและโรงเรียนสรรพวิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

 61 08 18.7

61 08 18.8

61 08 18.9

61 08 18.10

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
3445
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
4110201

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 458

เมื่อวานนี้ 204

สัปดาห์นี้ 458

เดือนนี้ 7130

รวมทั้งหมด 787757


by ITEC SESAO38