24.10.60.4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และโรงเรียนอุดมดรุณี ร่วมร่วมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตราธิราชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งต่อแผ่นดินไทย โดยเป็นนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวของพระราชประวัติ พระปรีชาสามารถของพระองค์ ตลอดจนพระราชกรณียกิจต่างๆ อันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่อชาติบ้านเมือง

โดยนำเสนอพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า ๗๐ ปี อาทิ ด้านการศึกษา เกษตรและชลประทาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านการคมนาคมและการพัฒนาประเทศ ตลอดจนด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ อีกทั้งยังได้พระราชทานแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายโครงการ ซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างเอนกอนันต์ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศดังเช่นทุกวันนี้

ขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยร่วมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง วัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 24.10.60.5

24.10.60.7

24.10.60.8

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
2980
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3430943

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 378

เมื่อวานนี้ 206

สัปดาห์นี้ 2654

เดือนนี้ 7288

รวมทั้งหมด 648620


by ITEC SESAO38