24.10.60.4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และโรงเรียนอุดมดรุณี ร่วมร่วมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตราธิราชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งต่อแผ่นดินไทย โดยเป็นนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวของพระราชประวัติ พระปรีชาสามารถของพระองค์ ตลอดจนพระราชกรณียกิจต่างๆ อันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่อชาติบ้านเมือง

โดยนำเสนอพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า ๗๐ ปี อาทิ ด้านการศึกษา เกษตรและชลประทาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านการคมนาคมและการพัฒนาประเทศ ตลอดจนด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ อีกทั้งยังได้พระราชทานแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายโครงการ ซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างเอนกอนันต์ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศดังเช่นทุกวันนี้

ขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยร่วมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง วัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 24.10.60.5

24.10.60.7

24.10.60.8

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

otpc-banner

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 65 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
2902
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3334984

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 147

เมื่อวานนี้ 205

สัปดาห์นี้ 147

เดือนนี้ 9696

รวมทั้งหมด 626782


by ITEC SESAO38