30.6.1

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคมและคณะครู นักเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU )ความร่วมมือของสถานศึกษาในโครงการห้องเรียนอาชีพ โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดห้องเรียนอาชีพในปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความถนัดและความสนใจต้องการจะเรียนต่อสายอาชีพได้รับการพัฒนา โดยเน้นการฝึกทักษะประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ เรียนจบแล้วมีอาชีพรองรับทันที และสามารถสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่ได้ โดยเริ่มดำเนินการกับโรงเรียนในพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 6 โรงเรียน และมีหลักสูตรที่เปิดสอนของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้

 

1. โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ จังหวัดปัตตานี

 

1.1 สาขาช่างเชื่อมโลหะ

 

1.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

2. โรงเรียนเบตง “วีระราษฏร์ประสาน” จังหวัดยะลา

 

2.1 สาขาวิชาการโรงแรม

 

2.2 สาขาคหกรรมศาสตร์

 

3. โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จังหวัดนราธิวาส

 

3.1 สาขาช่างเชื่อมโลหะ

 

3.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

3.3 สาขาคหกรรมศาสตร์

 

4. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย

 

4.1 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

 

4.2 สาขาช่างก่อสร้าง

 

4.3 สาขาคหกรรมศาสตร์

 

5. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

5.1 สาขาอาหารและโภชนากร

 

5.2 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

5.3 สาขาพืชศาสตร์

 

6. โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก

 

6.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

6.2 สาขาการบัญชี

 

เมื่อนักเรียนเรียนจบจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 วุฒิ คือ วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ภาพ:ข่าว/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสรรพวิทยคม สพม.38)(ภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/pg/spm.38/photos/…) ข่าวเพิ่มเติม http://www1.obec.go.th/news/81008

 

https://www.matichon.co.th/news/593555

 

 30.6.2

30.6.3

30.6.4

30.6.5

30.6.6

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 71 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
2980
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3430996

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 378

เมื่อวานนี้ 206

สัปดาห์นี้ 2654

เดือนนี้ 7288

รวมทั้งหมด 648620


by ITEC SESAO38