01-05-60-1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีนายมรกต กลัดสอาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนอุดมดรุณี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย  เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ในครั้งนี้ มีข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 49 ราย ดังนี้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 4 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 10 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 1 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 11 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 1 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 1 ราย และเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 21 ราย เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบ ในการทำคุณงามความดี เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูล ที่ได้ปฏิบัติราชการจนสำเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสาธารณชน

นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีต่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีนี้ ว่า " เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ท่านได้รับนี้ เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานมอบให้แก่ข้าราชการเพื่อเป็นบำเหน็จตอบแทนความชอบ ในการทำคุณงามความดี และการทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ตลอดมา จึงเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นสิริมงคลแด่ราชการตลอดจนวงศ์ตระกูลของผู้รับที่จะมีความภูมิใจ จึงขอให้เพื่อข้าราชการมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ช่วยกันปกป้องสถาบัน และน้อมนำแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาใช้ในการทำงานเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองสืบต่อไป

 01-05-60-2

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

otpc-banner

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 37 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
2764
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3110027

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 1

สัปดาห์นี้ 4

เดือนนี้ 20

รวมทั้งหมด 593313


by ITEC SESAO38