18.1

วันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี  พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันแล้ว มีผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี  พ.ศ.2560  แยกตามกลุ่มวิชาดังนี้ กลุ่มวิชาดนตรี 5 ราย,คณิตศาสตร์ 2 ราย, สังคมศึกษา 15 ราย,อุตสาหกรรมศิลป์ 3 ราย,ศิลปศึกษา 3 ราย,ภาษาไทย 3 ราย,วิทยาศาสตร์ 5 ราย,คอมพิวเตอร์ 17 ราย,สุขศึกษา  3 ราย รวมทั้งสิ้น 56 ราย

สำหรับมาตรการคุมเข้มในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  ได้วาง 5 ขั้นตอนสำหรับตรวจสอบและกำกับดูแล คือ 1)  การสแกนตัวผู้สมัครสอบทุกคนโดยเครื่องสแกนตรวจจับวัตถุโลหะแบบ Handheld ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน จากกองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนสุโขทัย (กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.สุโขทัย)มาดำเนินการตรวจในช่วงก่อนเข้าห้องสอบทุกวิชา  2) ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนำเอกสาร กระเป๋าต่างๆ เสื้อคลุม และรองเท้า ถุงเท้า เข้าห้องสอบ และไม่นำเอกสารออกจากห้องสอบ โดยเด็ดขาด  3) ห้ามผู้เข้าสอบแข่งขันนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคำนวณ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 4) ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำข้อสอบและ 5)ห้ามมิให้บุคคลใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณจุดสำคัญ โดยเด็ดขาด

กำหนดการสอบแข่งขัน ภาค ก. ความรอบรู้  และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 และภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอุดมดรุณี  ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และจะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และทางเว็บไซต์ www.spm38.go.th

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบครั้งนี้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการสอบแข่งขัน  หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ต่อไปนี้ นายพยอม วงษ์พูล ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย หมายเลข  093-1327755 นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 หมายเลข  081-7859195 

 18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

otpc-banner

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 66 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
2822
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3162792

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 1

สัปดาห์นี้ 3

เดือนนี้ 23

รวมทั้งหมด 593347


by ITEC SESAO38