10.1

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)เขต 38  จัดโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC เพื่อนที่ดี “ไม่เคยทิ้งกัน”  เพื่อสร้างนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาให้เป็นเยาวชนที่มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และความสามารถ ในการดำรงชีวิต การให้คำปรึกษาและคำแนะแนวแก่ผู้อื่นอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการให้คำที่ปรึกษา และการแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนในสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)   ที่ยั่งยืนในสถานศึกษา

กิจกรรมการในการอบรม มีกิจกรรมความรู้จักกับเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)  ทักษะชีวิต  ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับ ขั้นตอนในการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

นายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)เขต 38  กล่าวว่าในปัจจุบันเมื่อเด็กนักเรียนมีปัญหา คนที่จะปรึกษาคือเพื่อนที่นักเรียนไว้ใจ เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนที่ให้คำปรึกษา แนะนำได้ไม่เหมาะสม อาจก่อนให้เกิดปัญหาได้ สพม.38 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC เพื่อนที่ดี “ไม่เคยทิ้งกัน”  ได้ช่วยกันดูแลเพื่อน และยังสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือ ความเข้าใจ และกระทำสิ่งดีๆร่วมกันอีกด้วย 

นางสาวจิราภรณ์ พานทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนเพื่อนที่ปรึกษา YC เพราะได้ทำประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้ในการอบรมทักษะต่างๆ มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาของตนเอง และผู้อื่น  โดยที่โรงเรียนได้ใจหลักธรรมในการมีสติรู้ถึงใจตนเอง ช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อน และแบ่งปัน เผื่อแผ่ ช่วยเหลือผูอื่นด้วยจิตสาธารณะ 

ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย  นักเรียนแกนนำที่ทำหน้าที่เพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor ) จากโรงเรียนในสังกัดจังหวัดสุโขทัย จำนวน 135 คน ครูที่รับผิดชอบกิจกรรม  จำนวน 27 คนรวม 162 คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยโดย ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนเมืองด้งวิทยา คุณครูอนงค์นาฏ วงศ์สารสินและทีมงานนักเรียนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor )   ซึ่งมีผลงานระดับชาติ เหริยญทอง นายอภินันท์ อินฝาง นักจิตราวิทยา ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

(ภาพกิจกรรมทั้งหมดhttps://web.facebook.com/pg/spm.38/photos/?tab=album&album_id=580378035493377)

 10.2

10.3

10.4

10.8

10.5

10.6

10.7

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

otpc-banner

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 127 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
2822
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3163390

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 1

สัปดาห์นี้ 3

เดือนนี้ 23

รวมทั้งหมด 593347


by ITEC SESAO38