10.1

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)เขต 38  จัดโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC เพื่อนที่ดี “ไม่เคยทิ้งกัน”  เพื่อสร้างนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาให้เป็นเยาวชนที่มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และความสามารถ ในการดำรงชีวิต การให้คำปรึกษาและคำแนะแนวแก่ผู้อื่นอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการให้คำที่ปรึกษา และการแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนในสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)   ที่ยั่งยืนในสถานศึกษา

กิจกรรมการในการอบรม มีกิจกรรมความรู้จักกับเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)  ทักษะชีวิต  ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับ ขั้นตอนในการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

นายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)เขต 38  กล่าวว่าในปัจจุบันเมื่อเด็กนักเรียนมีปัญหา คนที่จะปรึกษาคือเพื่อนที่นักเรียนไว้ใจ เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนที่ให้คำปรึกษา แนะนำได้ไม่เหมาะสม อาจก่อนให้เกิดปัญหาได้ สพม.38 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC เพื่อนที่ดี “ไม่เคยทิ้งกัน”  ได้ช่วยกันดูแลเพื่อน และยังสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือ ความเข้าใจ และกระทำสิ่งดีๆร่วมกันอีกด้วย 

นางสาวจิราภรณ์ พานทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนเพื่อนที่ปรึกษา YC เพราะได้ทำประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้ในการอบรมทักษะต่างๆ มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาของตนเอง และผู้อื่น  โดยที่โรงเรียนได้ใจหลักธรรมในการมีสติรู้ถึงใจตนเอง ช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อน และแบ่งปัน เผื่อแผ่ ช่วยเหลือผูอื่นด้วยจิตสาธารณะ 

ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย  นักเรียนแกนนำที่ทำหน้าที่เพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor ) จากโรงเรียนในสังกัดจังหวัดสุโขทัย จำนวน 135 คน ครูที่รับผิดชอบกิจกรรม  จำนวน 27 คนรวม 162 คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยโดย ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนเมืองด้งวิทยา คุณครูอนงค์นาฏ วงศ์สารสินและทีมงานนักเรียนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor )   ซึ่งมีผลงานระดับชาติ เหริยญทอง นายอภินันท์ อินฝาง นักจิตราวิทยา ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

(ภาพกิจกรรมทั้งหมดhttps://web.facebook.com/pg/spm.38/photos/?tab=album&album_id=580378035493377)

 10.2

10.3

10.4

10.8

10.5

10.6

10.7

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

otpc-banner

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 56 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
2925
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3382699

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 49

เมื่อวานนี้ 141

สัปดาห์นี้ 49

เดือนนี้ 3387

รวมทั้งหมด 635077


by ITEC SESAO38